Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.falownikisklep.com jest: Zakład Budowy i Remontu Maszyn Motor-Went z siedzibą 32-400 Myślenice, ul. Batorego 1/1, NIP 681-168-19-13, REGON 121208391.

Korzystanie z sklepu internetowego oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
 2. Przedstawione w sklepie ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.
 4. Zdjęcia produktów na stronie mają charakter poglądowy i mogą nie w pełni oddawać faktyczny wygląd produktu.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7. Zamówienia realizowane są na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 9. Procedura przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się w chwili wpływu należności na konto firmy Motor-Went.
 10. Termin realizacji każdego zamówienia uzgadniany jest bezpośrednio z klientem, podczas potwierdzania zamówienia. Zależy on od potrzeb klienta, asortymentu i stanów magazynowych. Zazwyczaj zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji klient zostanie poinformowany o zaistniałej zmianie mailowo lub telefonicznie.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.
 13. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury VAT, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury VAT. Wszelkie zmiany zamówienia należy zgłaszać pisemnie na email: sklep@falownikisklep.com lub fax: +48 12 35 77 663. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmieniać zamówienia.
 14. Zakupiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską DHL. Koszty dostawy określone są ryczałtowo zgodnie z przedstawionym na stronie cennikiem dostawy w zależności od wagi przesyłki i są fakturowane. Podczas składania zamówienia koszty dostawy doliczane są automatycznie tak by kupujący w momencie zamówienia znał całkowity koszt zakupu.
 15. W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi oraz spisać wraz z nim protokół szkody i skontaktować się z pracownikiem sklepu www.falownikisklep.com; telefon kontaktowy: +48 12 35 77 713 – są to warunki konieczne do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Należy pamiętać, że podpisanie listu przewozowego jest jednoznaczne z przyjęciem przesyłki bez żadnych zastrzeżeń.
 16. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury.
 17. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.
 18. Towar wyprodukowany i/lub modyfikowany na specjalne życzenie klienta zwrotowi nie podlega.
 19. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • Wady fabrycznej towaru w przypadku gdy produkt jest niesprawny w momencie zakupu.
  • Wady powstałej w wyniku dostawy gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające – warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
 20. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.
 21. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu www.falownikisklep.com i/lub firmy Motor-Went nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 22. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz przesyłki.
 23. Sklep zobowiązuje się do wykorzystywania danych klientów podawanych podczas dokonywania zakupów i rejestracji do własnych celów związanych z opracowaniem ofert oraz realizacją otrzymanych zamówień zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 24. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 25. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.falownikisklep.com, wykonywaniem umowy sprzedaży, dostawy poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zakładu Budowy i Remontu Maszyn Motor-Went.
 27. Powyższe postanowienia pozostają w mocy o ile brak innych ustaleń między kupującym a sklepem internetowym www.falownikisklep.com.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 12 35 77 713 lub mailowy: sklep@falownikisklep.com